logo
Blog single photo
April 01 2021

मेरो माइक्रोफाइनान्समा रोजगारी खुल्यो, यसरी दिनुहोस आवेदन

बैंकिङ्ग रोजगारी । मेरो माइक्रोफाइनान्सले कर्मचारी माग गरेको छ । माइक्रोफाइनान्सले २०७८ बैशाख २ गते कार्यालय समयभित्र आवेदन दिन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । 

माइक्रोफाइनान्सले व्यवस्थापकीय÷अधिकृत (अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभागका विभागीय प्रमुख) एक जना माग गरेको छ । यवस्थापकीय श्रेणीको लागि स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा ४ वर्ष अधिकृत श्रेणीको कार्य अनुभव भएकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । यस्तै अधिकृत श्रेणीको लागि न्यूनतम स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष अधिकृत श्रेणीको कार्य अनुभव भएकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । 

व्यवस्थापकीय/अधिकृत (प्रदेश प्रमुख)मा केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । व्यवस्थापकीय श्रेणीको लागि स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा ४ वर्ष अधिकृत श्रेणीको कार्य अनुभव भएकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । यस्तै अधिकृत श्रेणीको लागि न्यूनतम स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष अधिकृत श्रेणीको कार्य अनुभव भएकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । 

अधिकृत श्रेणी (अनुगमन अधिकृत)मा पनि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । यो श्रेणीका लागि न्यूनतम स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा ३ वर्ष केन्द्रीय÷ईलाका कार्यालयमा कार्य अनुभव भएकाले दरखास्त दिन सक्नेछन् । 

सहायक श्रेणी (शाखा प्रवन्धक), सहायक श्रेणी (कनिष्ठ सहायक) र सहायक (कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षर्थी) पदका लागि पनि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । शाखा प्रवन्धक पदका लागि न्यूनतम प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा शाखा प्रवन्धकको रुपमा २ वर्ष कार्य गरेको तथा लघुवित्त क्षेत्रमा ४ वर्षको कार्य अनुभव भई मोटरसाइकल एवं चालक अनुमतिपत्र भएका र कम्युटर सम्बन्धी दक्ष उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने माइक्रोफाइनान्सले जनाएको छ । 

यस्नै कनिष्ठ सहायक पदका लागि न्यूनतम प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्ष कार्य अनुभव भएकाले दरखास्त दिन सक्नेछन् । 

कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षर्थी) पदका लागि न्यूनतम प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले दरखास्त दिन सक्नेछन् । 

माइक्रोफाइनान्सले व्यवस्थापकीय तथा अधिकृत श्रेणीका लागि ४० वर्ष ननाघेको र सहायक श्रेणीका लागि १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको तर महिलाको हकमा ५ वर्ष थप हुने जनाएको छ । 

footer


दरखास्त फारम माइक्रोफाइनान्सको वेव साइट  www.meromicrofinance.com वा यस संस्थाको जुनसुकै शाखा कार्यालयहरुबाट निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिने छ । आवेदन माइक्रो फाइनान्सको इमेल ठेगाना vacancy@meromicrofinance.com मा २०७८ बैशाख २ गते कार्यालय समयभित्र पठाइसक्नु पर्नेछ ।

रीतपूर्वक छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुले छनौट सूची प्रकाशित गरेको ७ दिन भित्रमा मेरो माइक्रोफाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालयको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक कान्तिपथ शाखामा रहेको खातामा ५ सय रुपैयाँ दस्तुर जम्मा गरी उक्त भौचर अन्तरवार्तामा लिई आउनु पर्नेछ । 
 

Top