logo
Blog single photo
April 07 2021

महिला सहयात्रा लघुवित्तमा खुल्यो रोजगारी, एसईई पासलाई पनि अवसर

बैंकिङ्ग रोजगारी । महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा विभिन्न पदका लागि रोजगारी खुलेको छ । लघुवित्तले सहायक श्रेणीमा सुपरभाइजर पदका लागि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । जसका लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तिमा चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । 

सहायक श्रेणीमा वरिष्ठ सहायक पदका लागि पनि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । जसका लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । 

सहायक श्रेणीमा फिल्ड सहायक पदका लागि पनि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । जसका लागि कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण भएको वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एक वर्ष काम गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । 

सहायक श्रेणी अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी सहायक पदका लागि एसएलसी वा एसईईको परीक्षा उत्तीर्ण भएको वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त तथा कम्यूटर सम्बन्धी जानकारी भएको उम्मेदवारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने लघुवित्तले जनाएको छ । सबै पदमा १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष (महिलाको हकमा माथिल्लो उमेरमा पाँच वर्ष थप) ननाघेका उम्मेदवारले आवेदन दिन सक्नेछन् । 

इच्छुक व्यक्तिले पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०७७/१२/२४ गतेको दिन देखि १५ दिन भित्रमा लघुवित्तको इमेल vacancysahayatra@gmail.com मा दरखास्त दिन सक्ने पनि लघुवित्तले जनाएको छ । दरखास्त दिदा निवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकता, लाब्धाङ्क प्रमाणपत्र सहितको शैक्षिक योग्यता, अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीहरु पठाउनुपर्नेछ । 

Top