logo
Blog single photo
July 23 2021

सुपर लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी, १०+२ पासलाई पनि अवसर

बैंकिङ रोजगारी । दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्तले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेको लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय र शाखा कार्यालयको लागि आवेदन माग गरेको हो । लघुवित्तमा काम गर्न इच्छुकले साउन २० गते बुधबार कार्यालय समयभित्र हस्तलिखित निवेदन र बायोडाटा इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने छ । आवेदन vacancy.supermfi@gmail.com मा पडाउनुपर्ने लघुवित्तले जनाएको छ । 

लघुवित्तले आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागका लागि १ जना अधिकृत माग गरेको छ । जसका लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त क्षेत्रमा न्यूनतम ३ वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने छ । 

योजना अनुगमन तथा कर्जा विभागका लागि २ जना अधिकृत माग गरेको छ । जसका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्तमा ३ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । 

सूचना तथा प्रविधि विभागमा अधिकृत श्रेणीमा १ जना कर्मचारी माग गरेको छ । जसका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र सिनर्जी टेक सफ्टवेर पूर्णरुपमा चलाउन सक्ने हुनुपर्नेछ ।  

footer


सहायक/बरिष्ठ सहायक/सुपरिवेक्षक (शाखा प्रमुख) पदका लागि केही संख्यामा माग गरेको छ । जसका लागि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त सम्बन्धी अनुभव भएको वा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा १० जोड २ उत्तीर्ण भई लघुवित्त क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षार्थी पदका लागि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । जसमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा १२ उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । 

अधिकृत श्रेणीको लागि २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको तथा सहायक श्रेणीको लागि १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको तर महिलाको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा ५ वर्ष थप हुने लघुवित्तले जनाएको छ ।

Top